1 World, 1 Nation

Dessa sidor är tillägnade en ny politisk tanke. Denna tanke involverar skapandet av en global nation där nationerna har blivit stater inom den globala nationen. Om du inte känner igen konceptet så bör du läsa anlednings sidan.


Anlednings sida

Den bästa regeringsformen

Förhindrandet av inbördeskrig

Våra ickemarxistiska idéer

Gulfkriget, ett annat perspektiv

The Federalist Paper nr.10

Euron

Skriv upp dig på vår Mailing list

Tack till


Om du på något sätt kan hjälpa oss, var vänlig kontakta oss. Vi behöver översättare till våra sidor. Vi behöver också alltid fler författare och slutligen pengar. Vi behöver pengar för att få vår egen domän. Vi behöver också pengar för framtida publikationer och en kommersiell server. Vänligen sänd alla kommentarer och frågor till författaren, Forest J. Handford på East Coast Games


Forest J. Handford
1 nation, 1 world campaign


1 World, 1 Nation / East Coast Games
Copyright 1998